top of page

מידע נוסף

אייקון מידע-01.png

30 מפגשים שבועיים בני שעה ורבע (לאחר שעות הלימודים)

6 לבנות נושא מרכזיות ומפגשי מעבר מגוונים ללמידה רוחבית ומעמיקה

תרגול והתנסות hands-on בשילוב לומדה אינטרקטיבית בכל מפגש

שילוב בין לימוד תאורטי רחב להבנת התחום יחד עם שאלות, אתגרים ויישום

תכנים נוספים, משחקים, תחרויות ואתגרים לאורך כל התכנית

עלות: 2,670 ש״ח (30 מפגשים)

Pencil
Pencil
Pencil
Pencil
Pencil
Pencil
bottom of page