top of page
Kids Running

מזנקים למעלה | התכנית לכיתות ג׳-ו׳

כולנו מוקפים בטכנולוגיה כל הזמן.

היא נמצאת בכל תחום ומלווה אותנו לאורך כל היום.
בתכנית פסגה סייבר נלמד את ילדכם על העולם הטכנולוגי, על הסכנות והvזדמנויות.

הם יתנסו, ייצרו ויצאו מהתכנית עם יכולות חדשות, הבנה, ידע וכלים חדשים בתחומי הטכנולוגיה המרתקים. 

הם יעבדו על פרוייקטים אישיים וירתמו את הטכנולוגיה לטובתם.

 

הצטרפו אלינו לשנת הלימודים הקרובה!

מטרת התכנית

תכנית פסגה סייבר פועלת משנת 2012 במאות בתי ספר, מתנ"סים ומרכזי מצויינות ולה אלפי בוגרים בכל הארץ וכ-600 בוגרים בתכנית המקוונת. התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך כתכנית חיצונית במסלול הירוק ובמערכת גפ״ן ופועלת בשיתוף עם משרד המדע וגופי הביטחון.

משרד החינוך.png
bottom of page