top of page

מידע נוסף

אייקון מידע-01.png

25 מפגשים שבועיים בני שעה

לאחר שעות הלימודים

6 לבנות נושא מרכזיות ומפגשי מעבר מגוונים ללמידה רוחבית ומעמיקה

תרגול והתנסות hands-on בשילוב לומדה אינטרקטיבית בכל מפגש

שילוב בין לימוד תאורטי רחב להבנת התחום יחד עם שאלות, אתגרים ויישום

משימת בית המשלבת הסבר על הנלמד בכיתה בלומדה הזמינה בכל מקום

תכנים נוספים, משחקים, תחרויות ואתגרים לאורך כל התכנית

bottom of page