top of page

תכנית פסגה מותאמת לבתי ספר, חטיבות ביניים ותיכונים

הוראה

התכנים ודרכי הלימוד משתנים בין שכבות הגיל השונות החל מתוכנית לימוד יסודות המחשב לכיתה א', דרך כניסה לעולם הסייבר, הבינה המלאכותית והתכנות לכיתות ג' עד ו', תוכנית העמקה בתחומים טכנולוגיים מתקדמים לחטיבת הביניים ועד קורס תכנות למתקדמים לתיכונים.

התוכנית מאושרת במסלול גפן (קוד 1400), מתאימה גם לפורמט של תל"ן במערכת הלימודית וגם כתוכנית העשרה אחרי שעות בית הספר.

כל מפגש בתכנית מורכב מ-3 חלקים:

1. לימוד תיאורטי המציג את נושא המפגש

2. התנסות באמצעות לומדות אינטראקטיביות

3. משימת אתגר ויצירת תוצר אישי

 

כלל הלומדות וחומרי העזר מופעלים במערכת מוּדל וזמינים מכל מקום, כך שהתלמידים יכולים לחזור וללמוד גם מהבית ולקבל משימות אתגר נוספות. המפגשים מותאמים ללמידה פרונטלית וללמידה מקוונת. 

להתנסות בלומדות באמצעות כניסה למערכת המודל (שם משתמש: pisgacyber | סיסמא: pisgacyber123)

נפתחה ההרשמה.png
הוראה
למידה
המפגשים בתכנית מורכבים משלושה חלקים:
החלק הראשון כולל לימוד תאורטי שמטרתו לייצר עניין ולהציג את התחום בצורה רחבה, כיצד הוא תורם לעולם והיכן אנחנו פוגשים בו.
החלק השני מורכב מלימוד עצמאי בקצב אישי, עם לומדות אינטראקטיביות מתקדמות ואתגרים אישיים, כדי לעודד למידה מיטבית והשתתפות פעילה במפגש.
בחלק השלישי התלמידים מיישמים את הנלמד ויוצרים תוצר משלהם. היצירה האישית מאפשרת להם לחוות את העשייה, להפעיל את הדימיון ולייצר בתחום חדש אותו לא הכירו עד כה. החלק המעשי מתבצע תוך ליווי של מדריך הקבוצה ואפשרות לעבודה מהבית באמצעות המערכת המתוקשבת האישית של התלמיד.
מאחר ומערכי השיעור כוללים חומר מקצועי, על המורה מטעם בית הספר לעבור הכשרה (ההכשרה תועבר באופן מקוון) ובסופה יהיה מוסמך מטעם פסגה להעברת החומר הלימודי הייעודי אליו הוכשר.
למידה
נושאי הלימוד השנתיים נבחרים יחד עם אנשי תעשיית ההייטק ומותאמים למגמה הטכנולוגית העולמית. התכנית כוללת מספר תחומי לימוד מרכזיים ובנוסף, מפגשי העשרה לחיבור וגיוון בין נושא לנושא, כמפורט בסילבוס המצורף למסמך זה. התלמידים בתכנית מקבלים ידע רחב ומגוון על הטכנולוגיה שסביבנו. הם רואים את 'מאחורי הקלעים' של האינטרנט ומערכות דיגיטליות מתקדמות ומסוגלים להבין איך הדברים עובדים, ממה עליהם להיזהר ואיך הם יכולים להשתלב וליצור בתוך העולם הטכנולוגי, עם היכולות ותחומי העניין שלהם. הם מקבלים זווית חדשה להסתכל על העולם ויכולות גבוהות - בגיל צעיר. כל תלמיד מקבל גישה למערכת המודל של פסגה בה נמצאים התכנים הלימודיים. התלמיד יכול לתרגל ולחזור על חומר הלימוד על ידי התחברות למערכת מקוונת מכל מחשב גם בבית הספר וגם בבית (אם חלילה נאלץ לחזור ללמידה מרחוק) במהלך כל שנת הלימודים בה בית הספר נרשם. 
tech-devices-icons-connected-digital-planet-earth.jpg
תמחור
bottom of page