top of page

מידע נוסף

אייקון מידע-01.png

25 מפגשים שבועיים בני שעה ורבע (לאחר שעות הלימודים)

5 לבנות נושא מרכזיות ומפגשי מעבר מגוונים ללמידה רוחבית ומעמיקה

תרגול והתנסות hands-on בשילוב לומדה אינטרקטיבית בכל מפגש

שילוב בין לימוד תאורטי רחב להבנת התחום יחד עם שאלות, אתגרים ויישום

תכנים נוספים, משחקים, תחרויות ואתגרים לאורך כל התכנית

משימת בית המשלבת הסבר על הנלמד בכיתה בלומדה הזמינה מכל מקום

עלות: 2,500 ש״ח (25 מפגשים)

Pencil
Pencil
Pencil
Pencil
Pencil
Pencil
bottom of page