top of page

תכנית ארצית למצוינות ולהעשרה

התכנית שתעניק להם בסיס טכנולוגי חזק ורחב ומקום ליצירה אישית בתוך עולם טכנולוגי עשיר!

פסגה סייבר היא תכנית איכותית וראשונה מסוגה בארץ ללימודי מצויינות בתחומי הסייבר, הטכנולוגיה והחדשנות אשר מותאמת לתלמידי בית הספר בכל הגילים. מטרתה העיקרית היא לגדל דור שיכיר וידבר את השפה הטכנולוגית מגיל צעיר ויוכל להשתלב בקלות בכל תחום עשייה טכנולוגי בעתיד.
בתכנית אנו מאתגרים את התלמידים במשימות אישיות במגוון טכנולוגי רחב ומפתחים אצלם את החשיבה היצירתית, היכולות האישיות, הביטחון וההערכה העצמית. התכנים פותחו ונכתבו על ידי מומחים פדגוגיים בשיתוף אנשי אקדמיה מובילים מהאוניברסיטאות השונות, מומחים מקצועיים מתעשיית ההייטק ובוגרי קהילת המודיעין (אמ“ן-שב“כ-מוסד).

מתאים גם ללמידה מרחוק

אייקונים לאתר_תשלומי הורים-01.png

פרוייקטים אישיים

אייקונים לאתר_תשלומי הורים-06.png

לומדות אינטראקטיביות

אייקונים לאתר_תשלומי הורים-05.png

תכנים

מקצועיים ואיכותיים

אייקונים לאתר_תשלומי הורים-02.png

מדריכים מנוסים

לימוד

בקבוצות קטנות

אייקונים לאתר_תשלומי הורים-03.png
אייקונים לאתר_תשלומי הורים-04.png

כל התכנים נמצאים במערכת מודל אישית של התלמיד, המאפשרת גישה מכל מקום, חזרה על החומר בכל תקופת הלימוד והגשת משימות בית. הלימוד העצמאי במפגש נעשה באמצעות לומדה חדישה ואינטראקטיבית המאפשרת לכל תלמיד לעבוד בקצב אישי על פי התקדמותו ורמתו וכך שומרת את התלמידים בקשב וריכוז לאורך המפגש. הלומדה מספקת אתגרים נוספים לתלמידים מתקדמים. התכנית מותאמת ללמידה מרחוק.

5pm-8pm

ניתן לפתוח קבוצות אורגניות סגורות של בית הספר. 

אז איזו תכנית מתאימה לילד שלך?

לכיתות י׳-יב׳

לכיתות ז׳-ט׳

לכיתות ז׳-ט׳

לכיתות ג׳-ו׳

bottom of page