top of page
התכנית שתעניק להם בסיס טכנולוגי חזק ורחב ומקום ליצירה אישית בתוך עולם טכנולוגי עשיר!

פסגה סייבר היא תכנית איכותית וראשונה מסוגה בארץ ללימודי מצויינות בתחומי הסייבר, הטכנולוגיה והחדשנות אשר מותאמת לתלמידי בית הספר בכל הגילים. מטרתה העיקרית היא לגדל דור שיכיר וידבר את השפה הטכנולוגית מגיל צעיר ויוכל להשתלב בקלות בכל תחום עשייה טכנולוגי בעתיד.
התכנים פותחו ונכתבו על ידי מומחים פדגוגיים בשיתוף אנשי אקדמיה מובילים מהאוניברסיטאות השונות, מומחים מקצועיים מתעשיית ההייטק ובוגרי קהילת המודיעין (אמ“ן-שב“כ-מוסד).

לומדות אינטראקטיביות

אייקונים עמוד למה פסגה-11.png
אייקונים עמוד למה פסגה-13.png

פרוייקטים אישיים

אייקונים עמוד למה פסגה-12.png
אייקונים עמוד למה פסגה-15.png

מתאים גם ללמידה מרחוק

אייקונים עמוד למה פסגה-07.png
אייקונים עמוד למה פסגה-14.png

לימוד בקבוצות קטנות

אייקונים עמוד למה פסגה-09.png
אייקונים עמוד למה פסגה-13.png

מדריכים מנוסים

אייקונים עמוד למה פסגה-10.png
אייקונים עמוד למה פסגה-15.png

תכנים מקצועיים ואיכותיים

אייקונים עמוד למה פסגה-08.png
אייקונים עמוד למה פסגה-14.png

כל התכנים נמצאים במערכת מודל אישית של התלמיד, המאפשרת גישה מכל מקום, חזרה על החומר בכל תקופת הלימוד והגשת משימות בית. הלימוד העצמאי במפגש נעשה באמצעות לומדה חדישה ואינטראקטיבית המאפשרת לכל תלמיד לעבוד בקצב אישי על פי התקדמותו ורמתו וכך שומרת את התלמידים בקשב וריכוז לאורך המפגש. הלומדה מספקת אתגרים נוספים לתלמידים מתקדמים. התכנית מותאמת ללמידה מרחוק.

bottom of page